Latvijas Nacionālo karavīru biedrības vīru koris "Tēvija"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Koris >> vīru

Adrese:

Smilšu iela 20, Rīga, LV-1050