Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" vīru koris "Tēvzeme"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Koris >> vīru

Adrese:

Jauniela 29A, Rīga, LV-1050

Vadītājs:

Tālivaldis Gulbis

Kontaktpersona:

Evija Spresle

Tālrunis:

67105665

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1948

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Misija:

Saglabāt un pilnveidot vīru kora dziedāšanas tradīciju Latvijā, veicināt kora māksliniecisko izaugsmi un attīstību un pilnveidot Dziesmu svētku kordziedāšanas tradīciju. (T.Gulbis)

Nodarbības notiek:

Kultūras un tautas mākslas centrā "Ritums" Otrdienās un ceturtdienās 18.30-21.00

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Vīru

Dalībnieku skaits:

39

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 39
14-24 gadi 19
25-44 gadi 11
45-61 gads 3
62 un vairāk gadi 6