Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" tautas lietišķās mākslas studija "Kalvis"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Lietišķās mākslas studija >> metāla apstrāde

Adrese:

Ieriķu iela 43A, Rīga, LV-1084

Vadītājs:

Valda Kesnere

Kontaktpersona:

Evija Spresle

Tālrunis:

67105665

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1959

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Jau 1959.gadā apvienojās interesentu grupa, kura vēlējās kopīgi pilnveidot savas zināšanas un praktiskās iemaņas metālmākslas nozarēs. Kolektīva darbības pamatā balstās uz latviešu tautas mākslas tradicionālā kultūras mantojuma apgūšanu, arheoloģiskā un etnogrāfiskā metālmateriāla izzināšanu un izpēti. Par savu galveno uzdevumu studija uzskata saglabāt tautas mākslas paliekošās vērtības un rast saistību ar šodienas mākslas novitātēm. Sadarbībā ar arheologiem un vēsturniekiem studijas dalībnieki īpaši pievēršas seno baltu rotu darināšanas apgūšanai. Ilgajos darbības gados metālmākslinieki savā darbā ir sasnieguši augstu māksliniecisko līmeni un pārliecinošu tehnisko meistarību. Studija "Kalvis" ir viena no vadošajām metālapstrādes studijām mūsu valstī ar izteiktām individuālām iezīmēm, konkrētiem mērķiem un noteiktu virzību.

Misija:

Nemateriālā kultūras mantojuma izzināšana, saglabāšana un popularizēšana mūsdienu sabiedrībā. Senlatviešu rotas, simbolu raksts, pielietošana kopiju izgatavošanā un nēsāšanā pie tērpiem.

Nodarbības notiek:

KTMC "Ritums" filiālē, Ieriķu ielā 43 A Otrdienās 12.00-14.00 Ceturtdienās 11.00-14.00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

18

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 13 5
25-44 gadi 2
45-61 gads 1 1
62 un vairāk gadi 10 4