Ķūļciema pensionāru klubs "Atblāzma"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs

Adrese:

Nīči, Ķūļciems, Ķūļciema pag., Talsu nov., LV-3283

Kontaktpersona:

Sarmīte Miezīte

Tālrunis:

27831760

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2000

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Misija:

Dzīve. Saprotu to arvien mazāk un mazāk, bet mīlu - vairāk un vairāk.

Darbība:

Pensionāru klubiņš "Atblāzma" aktīvi iesaistās gan Ķūļciema pagasta, gan kaimiņu pagasta senioru pasākumos.Kā arī katru gadu organizē sadraudzības pasākumu "Satiekas kaimiņi", kurā tiek aicināti senioru klubiņi no kaimiņu pagastiem.

Nodarbības notiek:

Vienu reizi mēnesī

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

6

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 6
62 un vairāk gadi 6