Kalkūnes pagasta vēsturnieku biedrība "Calcuna"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449

Kontaktpersona:

Brigita Madelāne

Tālrunis:

22157802

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2012

Statuss:

Pašvaldību institūcijas pārziņā

Kolektīva raksturojums

Misija:

Vēsturisko momentu atklāšana un aktualizēšana

Darbība:

2016. gadā Birķineļu baznīcas jumta remonts. Ceļojošā izstāde pa pagastiem par V.Grossi. Birķineļu baznīcas logu apgleznojumu veidošana sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi, Raiņa māju Berķenelē un Špoģu mūzikas un mākslas skolu (aprīlis, maijs). Birķineļu baznīcas ēkas virzīšana Valsts kultūras pieminekļa statusa iegūšanai 2017.gadā Ēģiptes baznīcas jumta remonts. Lielā Talka Ēģiptes vecajā kapsētā aprīlī – turpinot Ēģiptes kapsētas sakopšanas darbus. Gatavojoties Latvijas 100-gadei, izcilo personību – V.Siliņa, K.Kalniņa, E.Brežinska kapavietu uzkopšana Birķineļu kapsētā. 2018.gadā informatīvs stends pie Kalkūnes pagasta pārvaldes, izmantojot biedrības “Calcuna” 5 gadu pētījumu rezultātus. Biedrību “Calcuna” un “Erfolg” radošās sanāksmes par tēmām Kalkūniem 500, V.Neimanim 170 ,ekspedīcijas. Sadarbība ar biedrību "Kalkuna Nova". 2019.gadā buklets par Kalkūnes teritorijas vēsturiskajiem notikumiem. Palīdzība Kalkūnes 500.gadadienas sagatavošanas darbos.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

14

Kolektīva dalībnieki 2020.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 5 9
25-44 gadi 5
45-61 gads 4
62 un vairāk gadi 5
Papildu informācija par kolektīva darbību:

Dalība starptautiskos programmas un projektos, kas saistīti ar dažādu valstu vēstures apvienības kopīga organizēšana pasākumu plānošanu un norise izstrādē. Dalība un organizēšana ar Kalkūnes pagasta vēsturi saistītus pasākumus – konferences, simpozijus, seminārus, zinātniski praktiskus forumus. Veikt šādu darbību: zinātnisko, pētniecisko, kultūrizglītojošo, labdarības, konsultatīvo, informatīvo, izdevējdarbību. informācijas izplatīšana par biedrības darbību. Piesaistīšana privātpersonas, juridiskās personas un sabiedrisko organizāciju ziedojumus.