Galēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Amizieris"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> vidējās paaudzes

Adrese:

Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pag., Riebiņu nov., LV-5311

Vadītājs:

Andris Kudiņš

Tālrunis:

22006284

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2011

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Galēnu kultūras nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīvs savu darbību uzsāka 2011.gada decembrī

Darbība:

Piedalās skatēs,kultūras nama rīkotajos pasākumos,Riebiņu novada rīkotajos pasākumos kā arī ārpus novada. Ir piedalījies Dziesmu un deju svētkos 2013.gadā.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās plkst. 19.30 Piektdienās plkst. 19.00

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

16

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8 8
25-44 gadi 8 8
Papildu informācija par kolektīva darbību:

ŠOGAD VPTDK AMIZIERIM PALIKA ŠESI DARBĪBAS GADI. DEJU KOLEKTĪVU SKATĒ TIKA IEGŪTA AUGSTĀKĀ PAKĀPE.