Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> vidējās paaudzes

Adrese:

Kultūras nams, Dviete, Dvietes pag., Ilūkstes nov., LV-5441

Vadītājs:

Anita Meikšāne

Kontaktpersona:

Anita Meikšāne

Tālrunis:

26801568

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2009

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīva darbība sākās jau no 2009.gada. Vadītāja: Sandra Stašāne. Kopš 2013.gada 9.septembra un vēl šobrīd kolektīva vadītāja ir Anita Meikšāne.

Nodarbības notiek:

Nodarbības notiek pirmdienās un ceturtdienās no plkst.19:30

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

18

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8 10
25-44 gadi 5 7
45-61 gads 3 3

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
T.Ludborzas horeogrāfija Es meitiņa kā rozīte
J.Ērgļa horeogrāfija Meitenes pielūgsme
J.Purviņa deju kolāžas horeogrāfiskais salikums Es mācēju danci vest
A.Daugeles horeogrāfija, A.Uškāna tautas mūzikas apdare Sābru dancis
I.Dreļa horeogrāfija, tautas mūzika G.Igauņa apdarē Īdenes dancis
V.Ozola horeogrāfija, R.Šteina mūzika Klabdancis
A.Strupas horeogrāfija, gripas "Galaktika" tautas mūzikas apdare Pie Dieviņa gari galdi
A.Slicas horeogrāfja, A.Uškāna tautas mūzikas apdare Vokors īt
A.Baumaņa horeogrāfija, Jura Vaivoda tautas mūzikas apdare Jumpraviņas

Kolektīva aktivitātes

Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
07.01. Koncerts Daugavpils deju apriņķa kolektīvu deju un sporta diena "Ziemas prieki 2018" Svente

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
13.01. Sporta un deju diena "Ziemas prieki 2018" Pateicība par piedalīšanos / Sventes TN Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete"
Atzinības 2017.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
11.02. Tautu deju kolektīvu sadancis "Deju raksti dūraiņos" Pateicība par sniegumiem/ Ilūkste Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete"
17.02. Ilūkstes novada pašdarbnieku svētki Pateicība par piederību / Ilūkstes KC Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete"
09.04. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma "Māras zeme" repertuāra apguves skate Diploms par iegūto I pakāpi E grupā / Daugavpils Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete"
01.05. Deju kolektīvu koncerts "Daugaviņa līkločus meta" Pateicība par piedalīšanos / Nīcgale Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete"
01.07. 5.Tautas mākslas svētki "Sēlija Rotā" Pateicība par ieguldīto darbu, atsaucību un aktivitāti / Viesīte Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete"
02.12. Amatiermākslas kolektīvu koncertā - sadancī SANĀCIET, SADZIEDIET, SASADANCOJIET Pateicība par piedalīšanos / Nīcgale Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete"
Atzinības 2016.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
13.02. VPDK sadancis "Mīlestības nevar būt par daudz" Pateicība par piedalīšanos / Ilūkstes KC Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs
16.04. Deju kolektīvu skate Diploms, par iegūto I pakāpi E grupā / Ilūkstes KC Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs
23.04. Aprīļa joku koncerts "Raibais karuselis" Tencinājums par pavasarīgi jautro un raito dejas soli / Rubenes KN Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs
07.05. I Daugavas krastu deju kolektīvu sadraudzības sadancis Pateicība par dalību / Līksnas muižas parks Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs
Atzinības 2015.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
17.01. Sporta un deju diena "Ziemas prieki - 2015" Pateicības raksts par piedalīšanos / Sventē Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs
14.02. Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis un tautas deju tradīciju stiprināšana Ilūkstē Pateicība par piedalīšanos / Ilūkstes KC Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs
07.03. Daugavpils deju apriņķa deju kolektīvu skate Diploms, par iegūto I pakāpi E grupā / Ilūkstes KC Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs
28.06. Deju svētku tradīciju stiprināšanas pasākums Pateicības raksts par veikumu / Višķu estrāde Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs
Atzinības 2014.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
22.03. Daugavpils apriņķa deju kolektīvu skate Diploms, par iegūto II pakāpi E grupā Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs
28.06. Sēlijas Tautas mākslas godināšanas svētki "Sēlija Rotā" Pateicība par atbalstu un piedalīšanos / Salas novada Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
16.04. Svētki Lieldienu pasākums 30
23.06. Svētki Līgo pasākums 100
21.10. Koncerts Senioru un invalīdu atpūtas pēcpusdiena 72
18.11. Svētki Latvijas Valsts svētki 50
25.12. Svētki Ziemassvētku pasākums 200
Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
11.02. Koncerts Sadancis "Deju raksti dūraiņos" Ilūkstes KC
17.02. Svētki Ilūkstes novada pašdarbnieku svētki Ilūkstes KC
09.04. Skate Deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skate Daugavpils Kultūras pils
29.04. Svētki Tradicionālais aprīļa joku koncerts "Raibais deju karuselis" Rubenes KN
01.05. Koncerts Deju kolektīvu koncerts "Daugaviņa līkločus meta" Nīcgale
27.05. Koncerts Latgales novada vidējās paaudzes un senioru deju svētki "Lielais rits Cietoksnī" Daugavpils cietoksnis
01.07. Koncerts Sēlijas novadu apvienības 5.Tautas mākslas svētki "Sēlija Rotā" Viesīte
28.07. Izstāde Dziesmu spēle "Īsa pamācība mīlēšanā" Ilūkstes estrāde
02.12. Koncerts Sadancis Nīcgale