Durbes kultūras nama bērnu deju kolektīvs "Lindalīte"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> bērnu

Adrese:

Skolas iela 5, Durbe, Durbes nov., LV-3440

Vadītājs:

Gražina Afanasjeva

Tālrunis:

27047351

Kolektīva piederība

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

1998

Darbība:

Durbes kultūras namā darbojas pirmsskolas bērnu tautisko deju pulciņš. Kolektīvs aktīvi iesaistās Durbes novada rīkotajos pasākumos. Ar saviem priekšnesumiem piedalās Latvijas svētku koncertā, Ziemassvētku koncertā gan Durbes novada iedzīvotājiem, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gan pensionāriem. Jauki svētki sanāk dejošana Pavasara un Lieldienu pasākumos. Kā īpaši mīļi ciemiņi uzstājās lielajos tautisko deju kolektīvu sadancošanas koncertā A. Kronvalda Durbes vidusskolas sporta zālē. Piedalās Durbes novada dienās un Līvu tirgū Liepājā. Ar savu programmu kuplina Liepājas puses novadu bērnu pasākumus! Katru gadu vasarā piedalās Bērnu svētkos un pilsētas svētkos Aizputē. 2013. gada decembrī nosvinēja 15. gadu jubileju.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās un trešdienās no plkst.15.30

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
9.03.2019. Koncerts "Kopā jautrāk!"