Ceraukstes Tautas nama folkloras kopa "Laukam pāri"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis

Adrese:

Tautas nams, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908

Vadītājs:

Elīna Kūla-Braže

Tālrunis:

26184631

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2005

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ceraukstes tautas nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Ceraukstes folkloras kopa "Laukam pāri" darbojas no 2005.gada aprīļa. Kopas pirmā uzstāšanās bija ielīgošana Lejenieku muzejā pagasta ļaudīm. Pirmais lielākais pasākums - Starptautiskais folkloras festivāls "Baltica 2006". Ar aizrautību kopas dalībnieki piedalījās Starptautiskajos Masku festivālos 2006., 2007.gados. Pašlaik kolektīvā ir 8 dalībnieki.

Misija:

Kopas misija ir apgūt un popularizēt Zemgales novadam raksturīgo folkloru un ieražas. Kopa tērpjas zemgaļu viduslaiku 10.-12.gs. tērpos un rotās, no kuriem daļa ir pašu rokām rūpīgi gatavota.

Darbība:

Ceraukstes folkloras kopa "Laukam pāri" nodarbojas ar Zemgales folkloras apguvi, pārmantošanu un popularizēšanu. Kopa dzied Bauskas novadam raksturīgās teicamās un dziedamās dziesmas. Īpaši tiek daudzināts novada teicējas Lības Pelbēģes mantojums. Kopas dalībnieki spēlē kokles, stabules, dūdas un bungas. "Laukam pāri" piedalās pagasta un novada sarīkojumos visu paaudžu ļaudīm, atraktīvi iesaistot iedzīvotājus gadskārtu tradīciju apguvē. Kopa bieži viesojas arī citās Latvijas pilsētās - Turaidā, Jūrmalā, Dobelē, Stelpē u.c. "Laukam pāri" ir ikgadēji viesi tradicionālos sarīkojumos, kuriem tiek gatavotas īpašas programmas - Mežotnes pilskalna svētkos, Eiropas Kultūras mantojuma dienās pie Ķuņķu svētozola, ģadskārtu svētkos Jūrmalas Pasaku mājā "Undīne" u.c.

Nodarbības notiek:

Ceraukstes tautas namā otrdienās plkst. 18.00- 21.00 ceturtdienās plkst.18.00-21.00

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

8

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 1 7
45-61 gads 1 7