Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis

Adrese:

Bozova, Malnavas pag., Kārsavas nov.

Vadītājs:

Agnese Medne

Kontaktpersona:

Agnese Medne

Tālrunis:

29435057

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1980

Statuss:

Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcijas pārziņā

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Folklora ir bijusi pamatīgs un drošs tilts starp tālo 20.gs.70.gadu vidu un mūsdienām, tā ir spējusi dzīvot, iedvesmot un dot spēkus šajā sarežģītajā un notikumiem pārbagātajā laika posmā. Ne ar ko nav salīdzināms laiks, kad ar jaunu sparu ieskanas tautas balss 20.gs. 80.gadu beigās, kad Bozovas etnogrāfiskais ansamblis plecu pie pleca kopā ar citiem pašdarbniekiem dzied un piedalās Tautas frontes un Atmodas pasākumos.

Misija:

35 gadu garumā dažādu paaudžu ļaudīm dalība šajā kolektīvā ir ne tikai vaļasprieks, bet gan dzīves stils, viena no lielākajām vērtībām un veids, kā apliecināt savu latvietību, latgaliskumu, kā izrādīt cieņu un mīlestību pret savu dzimto pusi, valodu, novadu, valsti.

Darbība:

Bozovieši dzied novada balsos - talku balsī, rotā, dzied, galvenokārt, vietējās dziesmas, ansambļa dalībnieku - teicēju - izlolotās, no iepriekšējām paaudzēm mantotās dziesmas. Kolektīva repertuārā ir dziedamās dziesmas gadskārtu svētkos, kāzās, jubilejās, bērēs, u.c. godos, psalmi par mūžībā aizgājušajiem. Ir jauki dziedāt kolektīvā, dziedāt savās mājās, bet ar laiku dziesma prasās laukā. Ansamblis ir vairākkārtējs starptautiskā folkloras festivāla „Baltica” dalībnieks, Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētku dalībnieks. Te tiek gūtas pozitīvas emocijas, draugi un pieredze. Bozovieši dziedādami un muzicēdami ir krietni bagātinājuši Kārsavas novada kultūras dzīvi.

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2016
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Visu vecumu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

28

Kolektīva dalībnieki 2016.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 6 22
līdz 13 gadiem 1 7
14-24 gadi 3 3
25-44 gadi 2 4
45-61 gads 4
62 un vairāk gadi 4