Birzgales tautas nama senioru vokālais ansamblis "Viršu laiks"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> senioru

Adrese:

Skolas iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033

Vadītājs:

Inese Martinova

Kontaktpersona:

Rita Reinsone

Tālrunis:

29424612

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2016

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Birzgales tautas nams

Piederība:

Pašvaldība

Kolektīva raksturojums

Sākums:

2016.gadā Birzgales pagasta aktīvie seniori sapulcējās pirmo reizi Birzgales tautas namā, lai dibinātu vokālo ansambli. Un tā astoņas dāmas sāka dziedāt savam priekam. 2018. gada janvārī vokālais ansamblis "Viršu laiks" pievienojās oficiāl Birzgales tautas nama amatierkolektīviem.

Misija:

Veicināt veco ļaužu iekļaušanos sabiedriskajās norisēs. radīt pārliecību un prieku par savu varēšanu un noderīgumu mūsdienu dzīvē. Rosināt aktīvu dzīvesveidu. Dodoties ciemos iepriecināt arī citus. Dziesma dod spēku un vieno. Ar dziesmu karu pret vecuma varu! Krāt skatuves pieredzi.

Darbība:

Vokālais ansamblis piedalās visos novada un pagasta organizētajos pasākumos.

Nodarbības notiek:

Otrdienās 17:00-19:00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

8

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8
62 un vairāk gadi 8

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
21.06.2019 Koncerts Saulgriežu vakars Vasaras saulgriežu ielīgošanas vakara koncerts 150
16.11.2019 Koncerts Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds LRPG veltīts koncerts
Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
23. marts Koncerts Sadraudzības koncerts Rembate Dāmu vokālo ansambļu sadraudzības koncerts
25.05.2019 Koncerts Ķeguma novada svētki Ķegums Ķeguma novada svētki, dalība vakara koncertā