Balgales interešu klubs "Strops"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs

Adrese:

Grantiņi, Dursupe, Balgales pag., Talsu nov., LV-3287

Vadītājs:

Lita Jēce

Tālrunis:

29207673

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2005

Statuss:

Sabiedriskas organizācijas kolektīvs (NVO)

Piederība:

Talsu novada biedrība

Kolektīva raksturojums

Misija:

Attīstīt un pilnveidot Balgales pagasta teritoriju un sabiedrisko dzīvi.

Darbība:

Talsu novada biedrība "Balgales pagasta "Strops"" ir saņēmusi atbalstu projektam "Skatuves tērpi sieviešu korim "Balgale" un senioro deju kolektīvam "Sarma"". Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai, Lauku attīstības programmas pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vidējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros. Esam gandarīti, ka realizējot projektu, divi Balgales pagasta amatiermākslas kolektīvi būs ieguvuši jaunus tārpus un iespēju dažādot savu koncertdzīvi. Līdz ar to pieaugs arī kolektīvu aktivitāte un pašapziņa.

Pārskata periods
2013
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

42

Kolektīva dalībnieki 2013.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 6 36
14-24 gadi 3
25-44 gadi 4 11
45-61 gads 2 18
62 un vairāk gadi 4