Baldones vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "Degsme"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Pārupes iela 3, Baldone, Baldones nov., LV-2125

Vadītājs:

Anda Krišāne

Tālrunis:

26426444

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1999

Statuss:

Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcijas pārziņā

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Sanākot kopā savas bijušās deju skolotājas jubilejā ,dejotāji nolemj apvienoties kolektīvā,kuram dod vārdu "DEGSME" un aicina savu skolotāju uzņemties kolektīva vadību. Viss notiek jau 19 gadus.

Misija:

Uzturēt tautas mākslas tradīcijas,rādīt tās pēc iespējas vairāk skatītājiem gan Latvijā gan arī ārvalstīs.

Darbība:

Kolektīvs aktīvi koncertē gan pašmājās,gan Latvijas pilsētās un pagastos.Kolektīvam ir arī aktīvi koncertbraucieni uz ārzemēm,lai tur popularizētu mūsu tautas deju un mūsu burvīgos tautas tērpus.

Nodarbības notiek:

Nodarbības notiek divas reizes nedēļā pirmdienās ,trešdienās Baldones vidusskolas zālē.

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

25

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 12 13
25-44 gadi 5 7
45-61 gads 7 6
Papildu informācija par kolektīva darbību:

Kolektīvs aktīvi koncertē gan novada pasākumos,gan ārpus novada.Paši organizē koncertprogrammas apvienojoties ar citiem kolektīviem.