Baldones senioru deju kolektīvs "Degļi"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> senioru

Adrese:

Pārupes iela 3, Baldone, Baldones nov., LV-2125

Vadītājs:

Anda Krišāne

Tālrunis:

26426444

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2014

Statuss:

Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcijas pārziņā

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Arī seniori grib dejot.Vadītājs ir ,dejotāji ,sākumā gan nepilns sastāvs,ir....tiek nodibināts senioru deju kolektīvs "DEGĻI."

Misija:

Turēt godā un cieņā tautas mākslas tradīcijas,tās izdejojot un rādot citiem

Darbība:

Kolektīvs aktīvi piedalās koncertos,skatēs.Brauc savu māku rādīt pasaulē.

Nodarbības notiek:

Divas reizes nedēļā - pirmdienās un trešdienās vidusskolas zālē.

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

16

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8 8
45-61 gads 4 4
62 un vairāk gadi 4 4
Papildu informācija par kolektīva darbību:

Kolektīvs piedalās visos novada rīkotajos pasākumos,koncertē citos novados,dodas ārzemju koncertbraucienos.