Andreja Paulāna Tautas lietišķās mākslas studija

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Lietišķās mākslas studija >> keramika

Adrese:

Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne, LV-4601

Vadītājs:

Evija Vasilevska

Tālrunis:

26382112

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1974

Statuss:

Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcijas pārziņā

Kolektīva raksturojums

Nodarbības notiek:

Amatnieku darbnīcās. Vienu reizi mēnesī Latgales Kultūrvēstures Muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

16

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 12 4
45-61 gads 10 4
62 un vairāk gadi 2