Amatas kultūras centra folkloras kopa "Ore"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis

Adrese:

Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Amatas nov., LV-4141

Vadītājs:

Inese Roze

Tālrunis:

29199870

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2007

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Amatas kultūras centrs

Piederība:

Amatas novada pašvaldība

Kolektīva raksturojums

Misija:

Popularizēt un saglabāt latviešu fokloras tradīcijas.

Darbība:

Folkloras kopa "Ore" kopš 2009.gada ir Starptautiskās Danču nakts organizētāji. Aktīvi iesaistās novada dzīvē, piedalās pašvaldības rīkotajos pasākumos. Piedalās folkloras kopu skatēs. Ir Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībnieki. 2015. un 2018 gadā piedalījās folkloras festivālā Baltica .

Nodarbības notiek:

Piektdienās Sestdienās

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Visu vecumu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

8

Kolektīva dalībnieki 2020.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 4 4
līdz 13 gadiem 1
14-24 gadi 1 1
25-44 gadi 2 1
45-61 gads 1 1
Papildu informācija par kolektīva darbību:

Kolektīvs piedalās Amatas novada rīkotajos pasākumos, kā arī labprāt ar savām folkloras programmām ciemojas kaimiņu novados, kultūras namos, skolās. Ir Dziesmu un Deju svētku dalībnieks. 2015. un 2018.gadā piedalījās folkloras festivālā "Baltica". Kolektīvs ir starptautiskās "Ģikšu danču nakts" organizators. 2020.gadā aizvadīta 13.Starptautiskā Ģikšu danču nakts.