Alojas kultūras nama jauktais koris "Ale"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Koris >> jauktais

Adrese:

Jūras iela 13, Aloja, Alojas nov., LV-4064

Vadītājs:

Agra Jankovska

Kontaktpersona:

Ineta Laizāne

Tālrunis:

29335600

Kolektīva piederība

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Alojas kultūras nams

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

29

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 7 22
14-24 gadi 1 3
25-44 gadi 0 8
45-61 gads 5 9
62 un vairāk gadi 1 2