Akadēmisko mūžorganizāciju deju kopa "Marmale"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Bruņinieku iela 45 - 6, Rīga, LV-1011

Vadītājs:

Dagnija Martinsone

Kontaktpersona:

Kristīne Tjarve

Tālrunis:

29296617

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2009

Statuss:

Patstāvīgs kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Akadēmisko mūžorganizāciju deju kopa “Marmale” apvieno Latvijas akadēmisko mūžorganizāciju dalībniekus gan no studenšu, gan studentu korporācijām, gan arī no konkordijas. Vidējās paaudzes deju kopa “Marmale” izveidota 2009. gada septembrī, tās nosaukums tulkojumā no lībiešu valodas ir jūras mala. Latvija atrodas jūras malā, šeit ir daudz upju un ezeru, kas agrāk vai vēlāk satek jūrā. Tā arī “Marmalē” dejo cilvēki no dažādām akadēmiskajām mūžorganizācijām un dažādām Latvijas vietām, satiekoties kopā Rīgā.

Misija:

Nodrošināt tautas deju kolektīva dalībniekiem pilnvērtīgu un profesionālu deju treniņu norisi. Iesaistīt jauniešus un studentus Latvijas tautas deju kustībā. Piedalīties nozīmīgākajos Latvijas tautas deju nozares notikumos. Veicināt deju kolektīva atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs. Attīstīt latviešu tautas dejas mākslu un izkopt tās tradīcijas akadēmisko mūžorganizāciju vidū.

Darbība:

14 gadu darbības gadu laikā “Marmales” dejotāji paguvuši pārstāvēt akadēmisko mūžorganizāciju vārdu vairākos nozīmīgos deju pasaules notikumos: trijos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, divos Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju svētkos Gaudeamus, vidējās paaudzes deju svētkos, regulāri piedaloties arī Rīgas domes organizētajos Miķeļdienas un Zāļu tirgus koncertos. 2019. gada 30. martā Marmale sniedza 10 gadu jubilejas koncertu Latvijas Universitātes Lielajā aulā. 2022.gada augustā Marmales dejotāji piedalījās lieluzvedumā "Dziesma dejo. Deja skan".

Nodarbības notiek:

1x nedēļā - Trešdienās 19.00 - 22.00, kā arī 1x mēnesī - Svētdienās 10.00 - 18.00

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Facebook
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Maksas kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

28

Papildu informācija par kolektīva darbību:

2023. gads pagāja Dziesmu un deju svētku zīmē - gan piedaloties deju svētku repertuāra pārbaudes skatē, gan arī pašos svētkos. Dejotāji piedalījās arī Rīgas Domes rīkotajā Zāļu tirgus un Miķeļdienas koncertā Doma laukumā. Uzstājās studenšu un studentu korporāciju pasākumos.