Aizputes vidusskolas jauniešu deju kolektīvs "Vārpa"

Pārskata periods
2013
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

20