Aizputes pilsētas jauktais koris "Kurzeme"

Pārskata periods
2015
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Kolektīva dalībnieki 2015.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 7 23
14-24 gadi 2 4
25-44 gadi 3 14
45-61 gads 2 3
62 un vairāk gadi 2