Aizputes kultūras nama bērnu ritma deju grupa

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā deja >> ritma dejas

Adrese:

Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Vadītājs:

Elīna Lankovska

Kontaktpersona:

Elīna Lankovska

Kolektīva raksturojums

Nodarbības notiek:

Pirmdienās, ceturtdienās plkst.17.30 Aizputes kultūras namā