Aizkraukles pagasta deju kolektīvs "Pēda" (D grupa)

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Kalna iela 20, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs:

Una Stakle

Tālrunis:

26567013

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2012

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Aizkraukles novada pašvaldība

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Deju kolektīvs dibināts kolhozā "Aizkraukle" 1988.gada 15.decembrī. Kolektīva mājas ir Aizkraukles pagasta kultūras namā. 1998.gadā kolektīvs ieguva nosaukumu "Pēda". 2012.gadā "Pēdai" izveidojās otrs sastāvs - D grupa.

Darbība:

No pirmās dienas deju kolektīvu vada horeogrāfe un deju pedagoģe Una Stakle. Kopš 2007.gada novembra viņai palīgs ir kolektīva repetitore Ilanta Jātniece. „Pēda” aktīvi piedalās dažādās kultūras norisēs Aizkraukles novadā un visā Latvijā, izdejojot gan latviešu, gan cittautu skatuves un etnogrāfiskās dejas. Pēdējos gados visbiežāk dejotas J.Ērgļa, J.Purviņa, I. Dreļa, kā arī vecmeistaru H.Sūnas un I.Magones horeogrāfijas. Kolektīvs ir iestudējis divus uzvedumus ar U.Stakles horeogrāfiju - „Sūnu ciema zēni” un „Es vēlos...” Deju kolektīvs ir piedalījies visos (5) Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, kas notikuši kopš 1990. gada, kā arī Dziesmu un deju svētkos Rīgai - 800 (2001.gadā). 2008. gada deju svētku ietvaros bija arī deju uzveduma „No sirsniņas sirsniņai” dalībnieks. Pēdējos gados Aizkraukles rajona deju kolektīvu skatēs kolektīvs ieguvis 1.pakāpes.

Nodarbības notiek:

Svētdienās 17.00 - 19.00

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

31