Aizkraukles novada folkloras kapela "Karikste"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis

Adrese:

Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs:

Anita Ostrovska

Tālrunis:

29497587

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2012

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Aizkraukles novada kultūras nama folkloras kapela "Karikste" darbojas no 2012.gada 1.decembra.

Darbība:

Tautas muzicēšanas un danču tradīciju pārmantošana un popularizēšana. Piedalās koncertos, skatēs, festivālos, kā arī Dziesmu un deju svētkos. Katru sezonu apgūst jaunas tautasdziesmas, ziņģes un dančus, iesaistot procesā arī dalībnieku bērnus, tādējādi nodrošinot muzicēšanas tradīcijas pārmantojamību. Apgūtas vairākas programmas, iestudējot pavadījumus deju kolektīviem.

Nodarbības notiek:

Trešdienās plkst. 18.30

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

11

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 5 6
14-24 gadi 1 1
25-44 gadi 1 2
45-61 gads 3 3
Papildu informācija par kolektīva darbību:

Folkloras kapela "Kariskte" popularizē Aizkraukles novada vārdu, piedaloties koncertos, skatēs, festivālos. katru sezonu tiek apgūtas jaunas tautasdziesmas, intrumentālie skaņdarbi, ziņģes un danči, iesaistot procesā arī kapelas dalībnieku bērnus, tādējādi nodrošinot muzicēšanas tradīcijas pārmantojamību. Apgūtas vairākas programmas, iestudējot pavadījumus deju kolektīviem. Ar Leader programmas atbalstu dalībniekiem tiek izgatavoti arheoloģiskie tērpi.

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
A.Legzdiņš Karavīra atgriešanās
A.Birkena, Sk.Kaldupe Saules diena
Amerikas latv. skautu un gaidu dziesma Septiņjūdžu zābakiem
A.Legzdiņš Par mani, draudziņ, nebēdā
S.Goodman, U.Streips Pazudušais dēls
A.Birkens Lai visa pasaule to redz
A.Legzdiņš Kurpniekzeļļi
A.Legzdiņš Made in Latvija
A.Birkens, A.Legzdiņš Mūsu mīlestība

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
24.marts Festivāls Dziesmas par daugavu Festivāla "Goda aplis" ietvaros koncerts "Dziesmas par daugavu"
1.aprīlis Svētki Nāc, nākdama Lieldieniņa
6.aprīlis Koncerts Danči Latvijas matemātikas skolotāju metodiskās apvienības konferencē
3.maijs Koncerts Baltais galdauts
8.jūnijs Koncerts Aizkraukles novada vidusskolas izlaidums
12.jūnijs Koncerts Koncerts un danči Starptautiskajā Leader konferencē
19.jūnijs Festivāls Folkloras festivāls "Baltica" reģionālā diena
28.jūlijs Koncerts II tautas mūzikas svētki Kalēju dienās
10.augusts Koncerts Danču vakars kopā ar VPDK "Aizkrauklis", dāņu un poļu sadaraudzības viesiem
19.septembris Filma, video 100- gades danču iespēlēšana kopā ar tradicionālo deju grupu "Dandari"- video materiāla veidošana "100 danči Latvijas 100-gadei".
3.novembris Koncerts Aizkraukles pagasta senioru pasākums
Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
3.februāris Koncerts Seces kultūras nams Folkloras kapelas 5 gadu jubilejas koncertceļojums
10.februāris Koncerts "Uz Meteņiem" Jaunjelgavas kultūras nams Aizkraukles apriņķa kapelu danču vakars
7.aprīlis Koncerts ZIņģe 2018 Kokneses kultūras nams
21.jūnijs Koncerts "Izgaismo latviju" Pilskalne Baltu diena uz Latvijas -Lietuvas robežas
29.jūnijs Koncerts Jaunjelgavas kultūras nams Koncerts un danči konferences "Jaunjelgava/Latvija - Ižuī /Brazīlija" noslēgums
30.jūnijs līdz 7.jūlijs Svētki Rīga XXVI Vispārējie Latviešu dziesmu un XVI Deju svētki, koncerti Vērmaņdārzā un "Lido" atpūtas centrā
4.augusts Koncerts INdras kultūras nams Mūzikas festivāls Indrā (Krāslavas novadā), Aizkraukles novada sadarbības partneri
18.augusts Koncerts Sunākstes saieta nams
12.oktobris Koncerts Vecbebri Koncerts un danči Baltijas valstu lauku sieviešu apvienības konferencē
15.decembrī Koncerts Sērenes Tautas nams
19.decembris Koncerts Skrīveru sociālais aprūpes centrs
Piedalīšanās pasākumos ĀRVALSTĪS:
Norises laiks Veids Nosaukums Valsts Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
9.- 13.jūlijs Festivāls Somija Kaustinen 51.Starptautiskais mūzikas festivāls