Aizkraukles jauniešu deju kolektīvs "Zeļļi"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> jauniešu

Adrese:

Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs:

Una Stakle

Ir reģiona kolektīvu virsvadītājs/ virsdiriģents:

Tālrunis:

26567013

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2007

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Aizkraukles novada pašvaldība

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Dibināts kultūras nama, kā jauniesu deju kolektīvs

Misija:

Saglabāt tautas dejas tradīcijas, iesaistīt jauniešus tradicionālā kumtūras mantojuma apgūšanā

Darbība:

Vietējo un Latvijas mēroga pasākumu dalībnieks, Dziesmu un deju svētku dalībnieks

Nodarbības notiek:

Pirmdienās, trešdienās 18.00-20.00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

18

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8 10
14-24 gadi 8 10

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
J.Purviņš Vanags un irbe rotājās
J.Purviņš Saimes galds
A.Donass, J.Stumbris, M.lasmane deju kolāža Visi ciema suņi rēja
U.Žagata Es mācēju danci vest
J.Purviņš Zeme
G.Ivanova Abrama polka
J.Ērglis Mūžigi laimīgi
M.Konstants Dod Dieviņi labu lietu
J.Ērglis Rotā meitiņ uguns plostu
A.Melnalksne Sēju savas jaunas dienas
M.Lasmane Cimdu pāris
L.Jansone Cimdu polka

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
20.janvāris Apmācības Aizkraukles deju apriņķa kolektīvu kopmēģinājums
3.februāris Koncerts Ielūdz Radi
10.marts Skate Aizkraukles apriņķa deju kolektīvu skate
3.maijs Koncerts Baltā galdauta svētki
23.jūnijs Svētki Līgo svētki
Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
30.jūnijs -7.jūlijs Svētki Rīga XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki