Aizkraukles jauniešu deju kolektīvs "Zeļļi"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Vadītājs:

Una Stakle

Tālrunis:

26567013

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2007

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Aizkraukles novada pašvaldība

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Dibināts kultūras namā kā jauniesu deju kolektīvs.

Misija:

Saglabāt tautas dejas tradīcijas, iesaistīt jauniešus tradicionālā kumtūras mantojuma apgūšanā.

Darbība:

Vietējo un Latvijas mēroga pasākumu dalībnieks, Dziesmu un deju svētku dalībnieks.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās, Trešdienās 18.00-20.00

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

16