Aiviekstes pagasta senioru vokālais ansamblis "Ābeļziedi"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> senioru

Adrese:

Kriškalnu iela 1, Kriškalni, Aiviekstes pag., Pļaviņu nov., LV-5120

Vadītājs:

Olga Krasutina

Kontaktpersona:

Astrīda Davidova

Tālrunis:

29251711

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2013

Piederība:

Pašvaldība

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Vokālais ansamblis "Ābeļziedi" darbojas Aiviekstes pagastā. Dalībnieces vienmēr dziedāt gribošas un jautras. Loti aktīvas, labprāt draudzējas ar citiem dziedošajiem kolektīviem

Misija:

Vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšana.

Darbība:

Kolektīva darbība 2018. gadā: 18.02.Aizkraukles koru apriņķa Latvijas vokālo ansambļu skates 1.kārta. 25.04.Senioru pasākums Aizkraukles kultūras centrā. 10.06.Pļaušanas svētku pasākums-sacensības Pļaviņu novada Īvānos. 23.06. Jāņu ielīgošana Kriškalnos. 13.07. Dziesmu un deju svētku ieskandināšanas koncerts "Es dziedu,es dejoju Latvijai" Pļaviņās. 14.07.Novadu pļaušanas svētku pasākums-sacensības Pļaviņu novadā. 18.07.Senioru sadziedāšanās "Pikšās". 20.10. ansambļa "Dzirnas"20 gadu jubilejas koncerts. 22.Ziemassvētku koncerts "Mazu brīdi pirms" Plaviņu kultūras centrā. 29.12.Jaungada eglītes pasākums "Starp ziemassvētkiem un Jauno gadu" Aiviekstes pagasta Kriškalnos.

Nodarbības notiek:

Aiviekstes pagasta pārvaldē: trešdienās plkst. 18:00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

9

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 9
45-61 gads 2
62 un vairāk gadi 7
Papildu informācija par kolektīva darbību:

18.02.Aizkraukles koru apriņķa Latvijas vokālo ansambļu skates 1.kārta. 25.04.Senioru pasākums Aizkraukles kultūras centrā. 10.06.Pļaušanas svētku pasākums-sacensības Pļaviņu novada Īvānos. 23.06. Jāņu ielīgošana Kriškalnos. 13.07. Dziesmu un deju svētku ieskandināšanas koncerts "Es dziedu,es dejoju Latvijai" Pļaviņās. 14.07.Novadu pļaušanas svētku pasākums-sacensības Pļaviņu novadā. 18.07.Senioru sadziedāšanās "Pikšās". 20.10. ansambļa "Dzirnas"20 gadu jubilejas koncerts. 22.Ziemassvētku koncerts "Mazu brīdi pirms" Plaviņu kultūras centrā. 29.12.Jaungada eglītes pasākums "Starp ziemassvētkiem un Jauno gadu" Aiviekstes pagasta Kriškalnos.

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
Latv.t.dz.,P.Jurjāna apd. "Kupla, kupla liepa auga"
Latv.t,dz.,O.Krasutinas apd. "Visas upes klusu tecēj'"
R.Pauls,G.Račs "Vēlais pīlādzis"
M.Lasmanis,Z.Gavrilova "Dzimšanas diena"
R.Pauls,J.Peters "Baltas ābeles zied"
A.Boža "Man dzīvē šai laimējies ļoti"
Latv.t.dz. "Līgo, Jānīt!"
Latv.t.dz. "Jāņa dziesma"
A.Legzdiņš "Līgo, māmiņ,līgodama"
A.Melbārdis,S.Kaldupe "Dziesmotā nakts"
G.Freidenfelds "Meža māte"
M.Grahoļska "Trin,Jānīt!"
Latv.t.dz. "Jancs' rijā"
A.Felss "Diena Tev"
R.Pauls, J.Peters "Un tieši tāpēc"
Z.Muktupāvels "Lai Tevi sargā un palīdz Dievs"
I.Cine "Baltā ziemas pasaka"
D.Bitēna "Svētvakars"
R.Pauls,J.Peters "Zvani un sveces"
Vācu tautas dziesma "Ak,eglīte"

Kolektīva aktivitātes

Pasākumi PAŠU TELPĀS:
Norises laiks Veids Nosaukums Pasākuma apraksts Apmeklējumi
08.03. Koncerts Pavasaris klāt! 8. marta pasākums Aiviekstes pagasta Tradīciju zālē
Piedalīšanās pasākumos LATVIJĀ:
Norises laiks Veids Nosaukums Norises vieta Pasākuma apraksts Apmeklējumi
23.03. Skate Aizkraukles vokālo ansambļu apriņķa skate Seces luterāņu baznīca, Sunākstes kultūras nams

Iegūtās atzinības

Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
18.02. Aizkraukles koru apriņķa vokālo ansambļu skate II pakāpe II pakāpes diploms (36.4 punkti)
Atzinības 2017.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
08.04. Aizkraukles koru apriņķa vokālo ansambļu skate II pakāpe II pakāpe (35,4 punkti)
Atzinības 2016.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
27.02. Aizkraukles koru apriņķa vokālo ansambļu skate II pakāpe Aiviekstes pagasta senioru vokļais ansamblis "Ābeļziedi" (39 punkti)
12.11. 2. Latgales senioru draugu ansambļu festivāls "Ar dziesmu mēs dzīvosim ilgi" pateicība
Atzinības 2015.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
15.03. Aizkraukles koru apriņķa vokālo ansambļu skate I pakāpe Aiviekstes pagasta senioru vokļais ansamblis "Ābeļziedi" ( 43 punkti)
Atzinības 2014.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
12.04. Kokneses ziņģe Atzinība Aiviekstes pagasta senioru vokļais ansamblis "Ābeļziedi"