Aiviekstes pagasta senioru vokālais ansamblis "Ābeļziedi"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> senioru

Adrese:

Kriškalnu iela 1, Kriškalni, Aiviekstes pag., Pļaviņu nov., LV-5120

Vadītājs:

Olga Krasutina

Kontaktpersona:

Astrīda Davidova

Tālrunis:

29251711

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2013

Statuss:

Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcijas pārziņā

Piederība:

Pašvaldība

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Vokālais ansamblis "Ābeļziedi" darbojas Aiviekstes pagastā. Dalībnieces vienmēr dziedāt gribošas un jautras. Loti aktīvas, labprāt draudzējas ar citiem dziedošajiem kolektīviem Vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšana.

Misija:

Vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšana.

Darbība:

Senioru ansambļa „Ābeļziedi” darbība 2019.gadā: 08.03. 8.marta koncerts „Pavasaris klāt!” Aiviekstes pagasta tradīciju zālē 23.03. Aizkraukles vokālo ansambļu apriņķa skate Sunākstes kultūras namā 12.10. Senioru sadziedāšanās pasākums Ludzas novadā 14.12. Ziemassvētku pasākums senioriem Odzienā 21.12. Ziemassvētku koncerts Pļaviņu kultūras centrā „Gaismas atgriešanās” 29.12. Ziemassvētku pasākums Aiviekstes pagasta tradīciju zālē

Nodarbības notiek:

Aiviekstes pagastmājas Tradīciju zālē (1. maija iela 6, Pļaviņās); Trešdienās plkst 18:00-20:00

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
WWW.plavinunovads.lv
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

10

Kolektīva dalībnieki 2019.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 10
45-61 gads 3
62 un vairāk gadi 7
Papildu informācija par kolektīva darbību:

Senioru ansambļa „Ābeļziedi” darbība 2019.gadā: 08.03. 8.marta koncerts „Pavasaris klāt!” Aiviekstes pagasta tradīciju zālē 23.03. Aizkraukles vokālo ansambļu apriņķa skate Sunākstes kultūras namā 12.10. Senioru sadziedāšanās pasākums Ludzas novadā 14.12. Ziemassvētku pasākums senioriem Odzienā 21.12. Ziemassvētku koncerts Pļaviņu kultūras centrā „Gaismas atgriešanās” 29.12. Ziemassvētku pasākums Aiviekstes pagasta tradīciju zālē