Zilupes Kristus krusta pacelšanas baznīca

Pamatinformācija

Nosaukums:

Zilupes Kristus krusta pacelšanas baznīca

Adrese:

Brīvības iela 10, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751

Apraksts:

Zilupes pareizticīgo draudzes aizsākumi saistās ar 1866.gadu, kad pēc Vitebskas gubernatora rīkojuma Brigu katoļu dievnamu slēdza, pārveidojot to par pareizticīgo baznīcu. Līdz tam dievkalpojumi notika Novoslobodskas pareizticīgo dievnamā. Kad 1920. gadā baznīcu atdeva atpakaļ katoļiem, Zilupē pēc gada uzsākta jauna dievnama celtniecība, vispirms uzbūvējot nelielu pagaidu baznīciņu. Zemi jaunās ēkas celtniecībai dāvināja vietējais iedzīvotājs Timofejs Zaharenko. Jaunās Zilupes Kristus Krusta pacelšanas baznīcas būvi 1935.gadā uzsāka garīdznieks Vladimirs Antipovs, kas nokalpoja šeit līdz pat 1984.gadam. Viņš apglabāts dievnama pagalmā. Ugunsgrēka laikā, 2004.g. maijā, dievnams, ka arī nesen ierīkotā baznīcas bibliotēka pārvērtās pelnos: sadega rituālie apģērbi, kora nošu pieraksti, zvanu tornis, sašķēlās viens no zvaniem. Vietējiem iedzīvotājiem izdevās izglābt vienīgi svētbildes. Četru gadu laikā dievnams faktiski tika uzcelts no jauna un ir kļuvis par vienu no Zilupes vizītkartēm.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Priesteris 29974318
Tūrisma organizatore Ilga Ivanova 28656530 @