Pamatinformācija

Nosaukums:

Zilupes dzelzceļa stacija

Adrese:

Stacijas iela 2, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751

Apraksts:

Stacija sāka darboties 1901.gadā maršrutā Krustpils - Maskava. 1906.gadā tai piebūvēja bufeti. Sākotnējais nosaukums stacijai bija «Rozenovskaja», jo tā izbūvēta uz zemes, pie Rivcānu sādžas, kas kādreiz piederējusi baronam Rozenam. II pasaules kara laikā stacijas ēka gājusi bojā un vēlāk tika uzcelta jauna. Zilupes stacijas rajonā ir notikuši arī arheoloģiskie pētījumi, kur 1954.gadā arheoloģes E.Šnores vadībā kapulaukā tika atsegti četri 10.-12.gs. uzkalniņkapi. No Zilupes dzelzceļa stacijas 1941.gadā un 1949.gadā sākās daudzu Zilupes apriņķa iedzīvotāju ciešanu ceļš uz Sibīrij. Pie stacijas ēkas atrodas piemiņas plāksne.