Zemītes Elku liepa un Upurozols

Pamatinformācija

Adrese:

"Mācītājmāja", Zemītes pag., Tukuma nov., LV-3135

Apraksts:

Pēc iedzīvotāju nostāstiem, daudzžuburu liepa, kas atrodas pie Zemītes mācītājmuižas, esot bijusi Elku liepa, bet pretējā ēkas galā esošais ozols - Upurozols. Liepa sastāv no 11 atsevišķiem lieliem stumbriem. Agrāk esot bijuši pat 14 stumbri, kas veido ko līdzīgu aplocei ar atvērumu pret mācītājmuižu. Dažu nokritušo stumbru paliekas redzamas arī tagad. Liepa aug neliela pacēluma malā, pie tās ir speciāli stādīti košumkrūmi, jaušams, ka kādreiz blakus atradusies kāda būve, kas varētu norādīt, ka pie koka bijusi lapene vai kāda cita ar mācītājmuižas dārzu saistīta ēka. Savukārt, ozolam viena puse nesen kā nolūzusi, guļ līdzās ozola otrajai pusei, kas turpina zaļot, tā apkārtmērs varētu būt ap 4–5 m, tāpēc jādomā, ka, ja arī kokam bijusi sakrāla funkcija, tai nav īpaši sena vēsture. Kaut gan liepa ir vienreizēji krāšņa un arī ozols joprojām saglabājis ainaviskumu, stipri jāšaubās, vai mācītājmuižas tuvumā varētu pastāvēt pagāniska Elku liepa un Upurozols, ja vien mācītājmuiža nav īpaši uzbūvēta tā sauktā Svētozola un Elku liepas tuvumā un ja ar kokiem nesaistījās kādas citas, baznīcai pieņemamākas tradīcijas, par kurām ziņas līdz mūsdienām nav saglabājušās.