Pamatinformācija

Adrese:

Jelgavas iela 7, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011

Apraksts:

Muiža celta pēc Kurzemes hercoga E.J.Bīrona rīkojuma no 1768. līdz 1775.gadam vēlā baroka stilā pēc arhitekta S.Jensena projekta. Zaļenieku muižas pils kā arhitektūras piemineklis reprezentē stilistisku sintēzi starp baroku un klasicismu. Zaļenieku muižas hercoga medību pils ir unikāls Kurzemes hercogistes 18.gs. arhitektūras paraugs. Ēka ir relatīvi labi saglabājusies, nav degusi un postīta. Ēkas nozīmīgākie vēsturiskie interjeri veidojušies 18.gs. 2. pusē un 19.gs., neraugoties uz zudumiem 20.gs. 2. pusē un pārbūvēm, ēkā ir ievērojams skaits arhitektoniski nozīmīgu orģinālelementu, kas citviet Latvijas muižās ir retums. No 18.gs. interjera apdares saglabājušās griestu dzegas otrā stāva zālēs, vestibila velvēto griestu apdare, parketa fragmenti dažās telpās u.c. Zem vēlākā krāsojuma kārtām centrālajā zālē saglabājušies unikāli sienu gleznojumi. Uz 19.gs. interjera pārveidojumiem attiecināmi griestu gleznojumi, kuros attēlotas iluzoras kasetes ar ampīra un renesanses motīviem, kāpņu margu balustri un no marmora būvētais jaunrokoko stila kamīns. Muižas parks sajūsmina ar savu mierīgo, kluso un ēnaino noskaņu.