Višķu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca

Pamatinformācija

Adrese:

Krāslavas iela 2A, Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481

Apraksts:

Višķu pirmā baznīca celta 1621. gadā par godu svētajam Jānim Kristītājam. To cēla muižnieki Andrejs un Elizabete Moli ārpus Višķu ciema, kapsētā. 1715.gadā par Heronima un Katrinas Molas līdzekļiem baznīcu nojauca un pārcēla tuvāk pie Višķiem, uz ezera pussalas.1891.gadā Lieldienu svētkos baznīcu piemeklēja nelaime, baznīcā iebruka griesti ar luktām. Jaunu baznīca uzbūvēta 1908. - 1925.g. no tēstiem granītakmeņu bluķiem. Tā ir trīsjomu celtne, kuras fasādē vērojami romānikas motīvi. Baznīcu cēla pēc Liepājas arhitekta Standmaņa būvprojekta, pieder pie viena torņa bazilikāņu krusta baznīcu tipa. Laikā no 1908. gada līdz 1915.gadam prāvests B.Veržbickis par draudzes locekļu un Leticijas Moles līdzekļiem uzcēla baznīcu un uzlika tai jumtu. Nepabeigti palika baznīcas iekšdarbi. 1918.gadā par Višķu draudzes prāvestu iecēla J.Livcānu. Viņš veica baznīcas iekšdarbus. un 1925.gadā sāka noturēt dievkalpojumus jaunajā mūra baznīcā. 1930.gadā bija nobeigti arī galvenie iekšdarbi. 1935.gadā vēl nopirka 673 kg smagu zvanu. 1936.gadā par Višķu prāvestu iecēla A.Skromanu. Viņa laikā iegādājās divus žirandolus, Jaunavas Marijas karogu, ievilka elektrību, cēla plebāniju un Rīgas Kolbes firma uzstādīja jaunas ērģeles. Sprediķi runāja Augškalnes prāvests A.Misjuns. 1939.gada 27.jūnijā Višķu baznīcā iespēra zibens. Baznīcai pilnīgi nopostīja kārniņu jumtu, kā arī sabojāja iekšējo iekārtu. Laikā no 1966. līdz 1972.g. prāvests E.Klavcāns salaboja tornim jumtu un arī torni, iegādājās solus, salika logus, pagaidu altāri pārnesa sānos un ierīkoja tur sv. Jāņa altāri, sakārtoja lielo altāri un izkrāsoja baznīcu. Baznīcas labajā pusē ir melns ozolkoka altāris, kas pārvests no Dubnas kapelas. 1937. gadā veco koka baznīcu Višķos nojauca. Vecās koka baznīcas vietā vēl ir pagrabi, kur atrodas muižnieku Molu kapu kapenes. Pie šīs baznīcas dārzā apbedīti prāvesti F.Sandra un J.Kesmins. Pie jaunās mūra baznīcas dārzā ir apbedīts prāvests S.Litaunieks.