Vilces Velna grava ar Velna tiltiņu

Pamatinformācija

Adrese:

Skolas iela 4, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026

Apraksts:

Grava mežonīga, samērā īsa. To šķērso taka, kas izvijas pa nogāzēm un ūdensteci šķērso pār pussabrukušo Barona jeb Velna tiltiņu. "Vecāki ļaudis stāsta, ka mežā netālu no Vilces muižas tā grava esot Velna grava. Pār gravu iet mazs akmeņu tiltiņš. Zem tā Velns slēpies negaisa laikā, tādēļ iesaukts par Velna tiltiņu. Reiz velns izdzirdis ierūcamies pērkonu un kāpis priedē lūkoties, cik tālu ir pērkons. Bet pērkons bijis jau pavisam tuvu un spēris Velnam. Priede ir sašķelta vairākās daļās un Velns ietriekts dziļi zemē. Sašķelta priede vēl tagad stāv, bet Velns no tā laika gravā nav redzēts. Gravu vēl tagad sauc par Velna gravu. Par Velna gravu un tiltu zināmas vēl arī citas līdzīgas teikas.