Viļakas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīca

Pamatinformācija

Nosaukums:

Viļakas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīca

Adrese:

Eržepoles iela 61, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583

Apraksts:

Baznīca ir krustveida plānojuma Bizantijas tipa baznīca ar 5 simetriski izvietotiem kupoliem. Šī sakrālā celtne uzbūvēta senajā latgaļu pilskalnā, 120 m virs jūras līmeņa, kas pēc absolūtā augstuma ir augstākais reljefa punkts Viļakā Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 1867.gada jūlijā no Balviem uz Viļaku tika pārcelts priesteris Aleksejs Popovs, kurš tūlīt Eržepolē iekārtoja pagaidu baznīcu. Tā kā pareizticīgo skaits turpināja pieaugt, tad 1868.gadā tika izveidota Eržepoles draudze. Vienlaicīgi uzsākta arī jauna dievnama celtniecība par Svētās Sinodes piešķirtajiem līdzekļiem. Baznīca ir uzbūvēta 1871.gadā. Priesteris A.Popovs mira 1907.gada 10.septembrī un apglabāts pie Viļakas pareizticīgo baznīcas. 1964. gada 22.decembrī baznīca nodega un draudzei sākās grūtāki laiki. Baznīcu atjaunoja tikai pēc gadsimta ceturkšņa ar draudzes mācītāja Vladimira Krivoglavija iniciatīvu. Atjaunotās baznīcas atklāšana notika 1991.gada 14.oktobrī – baznīcas 120 gadu jubilejā. Baznīca ir krustveida plānojuma Bizantijas tipa baznīca ar 5 simetriski izvietotajiem kupoliem. Tā atrodas Viļakas visaugstākajā punktā – 120 m virs jūras līmeņa (seno latgaļu Eržepoles pilskalnā). No šī uzkalna labi pārredzama pilsētas panorāma.