Pamatinformācija

Nosaukums:

Vareļu piemineklis

Adrese:

Krūmiņi, Salgales pag., Ozolnieku nov., LV-3045

Apraksts:

Piemineklis veltīts Latvijas Kara skolas 14 kritušajiem kadetiem cīņās pret Bermonta karaspēku 1919.gadā novembrī. Jelgavas – Iecavas ceļa malā pie Vareļu mājām, 1935.gada 20.maijā, atzīmējot Latvijas kara skolas pirmā izlaiduma 15 gadu atceri, Ministru prezidenta biedrs Marģerts Skujenieks atklāja un armijas mācītājs Pēteris Apkalns iesvētīja pēc mākslinieka Jāņa Borkovska meta darinātu šūnakmens plāksnēm segtu piramīdveida (375x400x400 cm) pieminekli. Piemineklis celts uz 3 m augsta zemes uzbēruma, kur austrumu pusē atrodas uzejas kāpnes ar 20 pakāpieniem un pakājē – 4 masīvi šūnakmens soli. Piemineklim šajā pusē bija piestiprināta smilšakmens plāksne (100x140 cm) ar tekstu: „Par Latvijas neatkarību 1919.gadā kritušie kadeti: Palms Otto, Palms Pauls, Dēliņš Jānis, Pelšs Pēteris, Erdmans Ansis, Skalde Gustavs, Skudruls Verners, Irbe Jūlijs, Rutkis Jānis, Boms Olģerts, Kalniņš Evalds, Lācis Nikolajs, Beļiņka Gustavs, Dzelzkalns Roberts.” Pretējā –rietumu pusē tādā pašā plāksnē iegravēts: „Kara skola”, dienvidu pusē bija atveidota Kara skolas krūšu zīme – vairogs ar krustotu zobenu zvērestā paceltā rokā, bet ziemeļu pusē – Kara skolas kadetu pirmā krūšu nozīme.