Pamatinformācija

Nosaukums:

Varakļānu Romas katoļu draudzes baznīca

Adrese:

Rīgas iela 2, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Apraksts:

Varakļānu katoļu draudze ir izveidojusies 18.gs., kad šeit darbojās Jezuītu ordeņa misija, jeb Borhu misija. Pirmā koka baznīca Varakļānos parādījās jau 1675.gadā. Šai baznīcai novecojot, grāfs J. Borhs 1740.gadā uzcēla jaunu koka baznīcu. Tā nodega 1809.gadā. Savukārt grāfs Mihaels fon der Borhs bija iecerējis lielas mūra baznīcas celtniecību pēc arhitekta V. Macotti projekta. Baznīca uzcelta 1854. gadā. Līdzekļu trūkuma dēļ tā uzbūvēta samazinātā veidā, atkāpjoties no sākotnējā projekta.Baznīca ir klasicisma stila, ar diviem masīviem torņiem, vairākām ieejām ar granīta kāpnēm. Galveno ieeju rotā portiks ar sešām baltām kolonnām. Baznīcas altāri veidoti krāsaina Itālijas marmora apdarē, ar lielām svētbildēm. Centrā 17.gs. spāņu mākslinieka Muriljo gleznas “Bezcerīgās Jaunavas Marijas parādība” kopija. Labās puses altārī – Golgātas motīvs (Kristus ciešanu aina), kreisās puses altārī – grāfa M. Borha svētā aizbildņa erceņģeļa Miķeļa atveids (Rafaela gleznas kopija). 1854. gadā baznīcu iesvētīja dekāns D. Sermolēvičs, bet konsekrēja bīskaps V. Žilinskis, par godu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemašnai. Dievkalpojuma sākumā grāfs K. Borhs, nododot atslēgu dekānam, esot teicis: “Līdz šim es te biju saimnieks, nu palieciet jūs un kalpojiet Dievam Kungam garā un patiesībā”. Šajā laikā draudzē bija apmēram 10 000 draudzes locekļu. Baznīcā var saiet ap 3000 cilvēku. II. Pasaules kara laikā Varakļānu katoļu baznīcas draudze pārcieta dažādas grūtības, postījumus – ērģeļu zudumu, zvanu noņemšanu no torņiem u.c. Pēckara remontu laikā dzimtās baznīcas sakārtošanā talkā nāca arī bīskaps Pēteris Strods. Varakļānu Romas katoļu draudzes baznīca ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
64866162