Pamatinformācija

Nosaukums:

Varakļānu pils

Adrese:

Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Apraksts:

Varakļānu pils celta 1783. – 1789.gadam Romas Svētās impērijas grāfam Mihaelam Janam fon der Borham, pēc Latgalē uzaicinātā itāļu Arhitekta Vinčenco Macotti projekta. Tā ir izcils un agrīns klasicisma stila paraugs Latvijas būvmākslā. Grāfs M.J. Borhs 18.-19.gs. bija nozīmīga persona – Polijas Seima loceklis un ģenerālkvartīrmeistars, kā arī izcils dabaszinātnieks – studējis mineraloģiju, ģeoloģiju, interesējies par literatūru un mākslu. No 1790.gada viņa un laulātās dzīvesbiedres, Baltijas ģenerālgubernatora Georga Brauna meitas Eleonoras, pastāvīgā dzīves vieta kļuva Varakļāni. No 1921.gada līdz 1940 gadam pils ēkā darbojās Varakļānu Valsts ģimnāzija, līdz ar to pils telpas tika piemērotas skolas vajadzībām. 2. Pasaules kara laikā pili stipri izpostīja, tajā bija iekārtota karavīru novietne. Līdz 1960.gadam turpināja darboties Varakļānu vidusskola. Pils interjerā ir daļēji saglabājušies 18.gs.griestu un sienu gleznojumi, kokgriezuma tehnikā izpildītas kāpņu margas. Varakļānu pils ir Valsts arhitektūras piemineklis. Varakļānu pils telpās kopš 1997. gada darbojas Varakļānu Novada muzejs.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
64866162