Smiltenes Meteorīta krāteris

Pamatinformācija

Adrese:

Ozolu iela 13, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Apraksts:

Īpatnējs dabas veidojums, apaļa bedre ar nelielu valni ziemeļaustrumu daļā. Tas varētu būt veidojies tāpat kā visi citi Smiltenes smilšu pauguri un gravas ledus laikmetā, ūdenim skalojoties caur ledāja spraugām vai arī tam ir kosmiska izcelsme – meteorīta sprādziena rezultāts. Krāterveida bedres dziļums 11m un diametrs 85m, kas veido nogāžu slīpuma attiecību 1:7 – 1:8, kas ir raksturīgs lielums sprādziena tipa meteorītu krāteriem. Pēc ģeoloģiskiem pārbaudes urbumiem krātera centrālajā daļā ieži ir stipri sajaukti, bet pētījumu rezultātā noskaidrots, ka šī krāterveida bedre varējusi izveidoties, izkūstot kvartāra ledājiem, tāpēc kosmiskas izcelsmes hipotēze nav apstiprināta.