Slīteres nacionālais parks

Pamatinformācija

Adrese:

"Šlīteres mežniecība", Šlītere, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Apraksts:

Slīteres nacionālais parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta Eiropas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Slīteres nacionālā parka teritoriju var uzskatīt par unikālu Baltijas jūras ģeoloģiskās vēstures muzeju. Nacionālais parks ietver 30-50 m augstu Baltijas ledus ezera senkrasta krauju, kas noaugusi ar sugām izcili bagātu dabisku platlapju mežu, kā arī kangaru un vigu kompleksu. Nacionālā parka neatņemama sastāvdaļa ir jūras piekraste ar smilšainu liedagu un kāpām, sausiem kāpu priežu mežiem, piekrastes akvatoriju un vairākus km garām kāpu grēdām, kas mijas ar šaurām ieplakām. Parkā izveidotas vairākas dabas takas, kā arī velo, auto un kajāmgājēju maršruti, kas palīdz iepazīt Slīteres nacionālā parka dabu un kultūrvēsturi.