Rēzeknes Sv. Trīsvienības Evenģēliski luteriskā baznīca

Pamatinformācija

Adrese:

Raiņa iela 4, Rēzekne, LV-4601

Apraksts:

Rēzeknes Sv.Trīsvienības luterāņu baznīca –celta 1938.gadā. Tajā skatāma A.Egles altārglezna „Kristus glābj slīcējus”. Iespēja no baznīcas torņa skatīt Rēzeknes panorāmu. 1886.gadā Meščanskas ielā (tagad Raiņa iela) pēc A.Jefimova projekta tika uzbūvēta pirmā baznīcā. Tā bija neliela vienstāvu koka ēka bez sevišķiem arhitektūras šedevriem. Dievnama celtniecība no sarkaniem ķieģeļiem vecās koka baznīcas vietā uzsākta 20.gs. 30.gadu vidū neogotikas stilā pēc inženiera J.Cīruļa projekta. Baznīcai ir noasināta smaile. 1949.gada vasarā padomju varas iestādes atņēma baznīcu draudzei, noņēma krustus un demontēja zvanu torni. Ilgus gadus baznīcā atradās kinofilmu noma. Tās vajadzībām ēka no iekšpuses tika ievērojami pārbūvēta. 90.gadu sākumā draudze atguva savu īpašumu, kuram bija nepieciešams kapitālais remonts. 1993.gada jūlijā tika atjaunots baznīcas krusts un vēlāk arī zvans. Šodien te notiek dievkalpojumi un lieliski klasiskās mūzikas koncerti. Šādās dienās luterāņu baznīcas durvis atvērtas visiem, kuri vēlas redzēt tās dzīvi piepildītu ar mūziku, gaismu un garīgumu.