Pilišķu pilskalns

Pamatinformācija

Nosaukums:

Pilišķu pilskalns

Adrese:

Piliškas, Piliškas, Vārkavas pag., Vārkavas nov., LV-5335

Apraksts:

Vissenākais Vārkavas pagasta administratīvais centrs atradās Pilišku pilskalnā un apmetnē pie tā. Kad Pilišku pilskalnā bijušo pili svešzemju iebrucēji iznīcināja vai tā gāja bojā kādos citos apstākļos, pagasta administratīvais centrs tika pārcelts pie Feimankas un atradās tās kreisajā krasta vietā, kur tagad atrodas Ančkini. Pilskalns ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.