Nīcgales Romas katoļu draudzes Jaunavas Marijas dzimšanas baznīca

Pamatinformācija

Adrese:

Romas katoļu draudze, Buivīši, Nīcgales pag., Daugavpils nov., LV-5463

Apraksts:

Celta 1863.g. neogotikas stilā saskaņā ar grāfa Henrika Plātera-Zīberga rīkojumu. Apskatāma no ārpuses. Nīcgales novads piederēja Ilūkstes baronam Zībergam. Kad 1690.gadā jezuītus izraidīja no Rīgas, tie apmetās uz dzīvi Ilūkstē. Kad Zībergi bija kļuvuši katoļi, viņi atļāva jezuītiem savos īpašumos izvērst katolisko darbību. Šai darbības jomā bija iekļauta arī Nīcgale. Pirmā koka baznīca Nīcgalē celta 1803.gadā. Šī baznīca pastāvēja tikai 60 gadus. 1863.gadā muižturis Henriks Plāters-Zībergs uzbūvēja mūra baznīcu pašā Daugavas krastā, un to veltīja Jaunavas Marijas dzimšanas godam (8.septembrī). Šī baznīca būvēta koka baznīcas vietā, neogotiskā stilā no ķieģeļiem uz akmens pamatiem. Nīcgales baznīcu cēla vienā laikā ar Dvietes baznīcu. Stāsta, ka šo baznīcu būvēm esot apmainīti celšanas plāni. Dvietē uzcelta baznīca pēc Nīcgalē paredzētā un Nīcgalē - pēc Dvietē paredzētā celšanas plāna. Tā varētu būt patiesība, jo Latgalē baznīcas cēla ar diviem torņiem, bet Kurzemē ar vienu. Baznīcas garums 17 m, platums – 10 m un augstums – 7,8 m (bez zvanu torņa). Baznīcai ir viens joms. Tās griesti veidoti lokveida velvē no mūra un apmesti. Priekšpusē pie galvenās ieejas paceļas 13 asis augsts četrstūrains tornis.