Pamatinformācija

Nosaukums:

Nīcas vidusskola

Adrese:

Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473

Apraksts:

Skola – Latvijas 1. brīvvalsts monumentālās arhitektūras paraugs, celta 20.gs.sākumā raksturīgajā sarkano ķieģeļu stilā. 1985.gadā celtā balto silikātķieģeļu piebūve skolas telpu paplašināšanai pazemina ēkas kultūrvēsturisko vērtību. Ap skolu izveidoti zaļie stādījumi pēc Nīcai raksturīgo daiļdārzu veidošanas tradīcijām. Pie centrālās fasādes, zaļajos stādījumos, 2003.gadā novietots etnogrāfiskā stilā veidots koktēlniecības objekts “Saules zīme”. Skolas ēka, kultūrvēsturiskie stādījumi un Saules zīme ir nozīmīga dažādu laikmetu kultūrvides un pagasta vēsturiskā fona objektu kompozīcija.