Pamatinformācija

Adrese:

Baloži 3, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3721

Apraksts:

Incēnu pilskalnam pretī – otrpus ceļam un Avīknes upītes gravai – slejas Mežakalns. Tas ir lapu koku cieši ieskauts, tāpēc grūti pamanāms. Mežakalnu un Incēnu kalnu, kas ir apmēram 2 km garas paugurgrēdas virsotnes, sauc arī par Dobes kalniem. Mežakalns ir izveidots, atgriežot kalna kaupres galu, kas tiecas uz upīti, ar divkāršiem grāvjiem un uzbērumiem no pārējā kalna. Galvenais uzbērums ir ap 10 m augsts, otrais – tikai 4 m augstumā. Iespējams, ka Mežakalnā atradusies vecākajā Atskaņu hronikā minētā Dobes pils, kuru 1260.g. būvējis Livonijas ordenis. Ir jāuzkāpj arī Mežakalnā. Starp ozoliem, liepām un lazdu audzēm ik pa brīdim atklājas savdabīgi nostūri.

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
MEŽAKALNA PILSKALNS