Medumu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīca

Pamatinformācija

Adrese:

"Vasariški", Vasariški, Medumu pag., Augšdaugavas nov., LV-5460

Apraksts:

1931.gadā Medumu baznīcas vajadzībām piešķīra 16 ha zemes. Pēc zemes piešķiršanas prāvests J.Plonis uzsāka baznīcas cel­šanu. Plānu izstrādāja arhitekts Pavlovs. Ar bīskapa J. Rancāna atļauju Me­dumu baznīcai pamatakmeni iesvētīja dek. J.Plonis 1933. g. 24. jūnijā, sv. Jāņa Kristītājā dienā. Baznīcu cēla no betona ķieģeļiem. Darbs virzī­jās sekmīgi un jau 1935.g. 10.jūnijā baznīcai uzlika pagaidu jumtu, ielika logus, durvis un sāka noturēt pirmos dievkalpo­jumus. 1936.gadā Meduma draudzei nozīmēja pastāvīgu prā­vestu J. Kazenas. 1939.g.2.jūlijā Liepājas bīskaps A.Urbšs Medumu baznīcā veica kanonisko vizitāciju. Dievnama lieveni balsta četri betona pīlāri.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
29683961 @
Informācija citās tīmekļvietnēs: