Mazirbes evaņģēliski luteriskā baznīca

Pamatinformācija

Adrese:

"Mācītājmuiža", Mazirbe, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3275

Apraksts:

Dievnams ir viena no skaistākajām Kurzemes piekrastes baznīcām, kas izceļas ar izjustām, slaidām proporcijām, estētisko kvalitāti un gleznaino veidolu. Dundagas muižas īpašnieks Teodors fon der Osten-Sakens (Theodor von der Osten-Sacken) 1866. gadā ielika pirmo pamatakmeni tagadējai mūra baznīcai. Celta 1868. g. Kalpojusi arī kā dienas orientieris kuģotājiem. Te savulaik dievkalpojumi notikuši lībiešu valodā. Uz ēkas fasādes 3 vietās redzama savdabīga zīme – krusta krusts. Tās tornis majestātiski slejas debesīs 36 metru augstumā un ir kalpojis kuģa atrašanās vietas noteikšanai Irbes jūras šaurumā starptautiskās trases jūras braucējiem. Padomju gados dievnams piedzīvoja pamestību un demolēšanu, bet Trešā atmoda nesa Mazirbes baznīcas atjaunotni. Blakus baznīcai atrodas Latvijas ev.lut.baznīcas Rekolekciju centrs. Mēra akmens pie baznīcas – uz akmens virsmas bijis (šobrīd izdzisis un nav redzams) teksts, saskaņā ar kuru lībiešus pieveicis Zviedrijas karalis Kārlis IX un mēris (akmens atrodas mēra upuru kapu vietā). Tagad tur virsū uzlikts ir arī otrs (vismazākais) akmens, kas kādu laiku bija pie Pakalnu mājām. Arī tā teksts ir izdzisis. Lielais Mēra akmens – ar tajā iekalto tekstu (vēl nedaudz saskatāms) vēsta nākamajām paaudzēm par tā laika vietējo mācītāju (kurš gan nomira mērī), par pastorāta izveidi Sīkragā, ko drīz vien pārcēla uz Mazirbi. Mēra akmens ir arī piemineklis sešiem plašākas apkārtnes draudzes mācītājiem. Visi trīs akmeņi vēstī par 1710.gada Lielo mēri un teksti akmeņos iegravēti Mazirbes mācītāja Petrsona laikā no 1711. līdz 1734.g.

Informācija citās tīmekļvietnēs: