Pamatinformācija

Adrese:

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

Apraksts:

Pilsētbūvniecības valsts aizsardzībā esošs arhitektūras piemineklis, Latgalei 19.gs. raksturīga koka vienstāvu apbūve, bijušais tirgus laukums. Savdabīgā 19.gs. mazstāvu koka dzīvojamo māju apbūve ar Latgalei raksturīgiem noslēgtiem pagalmiem ir pilsētbūvniecības piemineklis. Pilsētas vēsturiskā koka apbūve ievērojami cieta 1866. un 1938.gada ugunsgrēkos. 1938.gads Ludzas vēsturē ierakstīts ar melniem burtiem, jo lielajā ugunsgrēkā nodega 372 mājas – aptuveni 1/5 pilsētas apbūves 96 ha platībā. Jau agrāk, 1866.gadā Ludzu bija postījis ugunsgrēks, kad nodega aptuveni 200 māju. Ludzas gidi iepazīstina ar senās pilsētas vēsturi un mūsdienu gaitām pilsētas apskates ekskursijas gaitā - daļa no Odu, Tirgus, Baznīcas, Tālavijas, Kr. Barona, Stacijas, J.Soikāna ielām.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
65707203 29467925 @
Informācija citās tīmekļvietnēs: