Lībiešu Upuralas

Pamatinformācija

Nosaukums:

Lībiešu Upuralas

Adrese:

Kuiķuļi, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., LV-4054

Apraksts:

Lībiešu Upuralas ieņem izcilu vietu Latvijas kulta un mitoloģisko alu pētniecībā: tieši uz šīm alām attiecas senākās rakstīto vēstures avotu ziņas par upurēšanu alās. Alu sienās ieskrāpēts ne tikai vecākais šobrīd zināmais uzraksts uz Latvijas smilšakmeņiem, bet arī daudz senu zīmju, kas, iespējams, ir tikpat vecas vai vēl vecākas par 17.gs. gadskaitļiem, pie kam tieši Lībiešu Upuralās senajām zīmēm pirmo reizi tika pievērsta zinātniska interese, tādējādi atklājot ne tikai Latvijā, bet visā Baltijas reģionā pilnīgi jaunu kultūrvēstures pieminekļu grupu — zīmju klintis, kuras būtu īpaši saudzējamas, nepieļaujot sienu nobružāšanos, gar tām berzējoties vai jaunu ieskrāpējumu veidošanu. Lielākais Upuralu atzars pie ieejas ir 2–3 m plats, dziļumā tas kļūst krietni šaurāks un zemāks. Šīs ejas garums ir 46 m, tāpēc vēl 20. gs. 70. gados – 80. gadu pirmajā pusē šī tika uzskatīta par garāko alu Latvijā. Savukārt mazākās alas garums ir 19,5 m, pie ieejas tā ir šaura un zema, bet iekšpusē ar gandrīz 2 m augstiem griestiem. Alu griestos ir daudzi t. s. „Velna skursteņi”. Pirms „priekšistabas” sabrukšanas Lībiešu Upuralu kopējais garums ir bijis ap 70 m).