Pamatinformācija

Nosaukums:

Laimes lāča taka

Adrese:

Kriķi, Skrīveru nov., LV-5125

Apraksts:

Aptuveni 800 m garā taka sākas pie izmūrētās ūdensvada akas un vijas apkārt Kalnamuižas ezeram. Kalnamuižas (Apaļais) ezers ir mākslīgs veidojums. Ejot ezeram apkārt pa taku ziemeļu pusē skaidri redzams uzbērts valnis, kas ezeru atdala no Vecā ezera. Ezers ir avotiem bagāts. Ir vairākas teikas par tā rašanos, vienu no tām pārstāsta A.Upīts stāstā „Sūnu ciema zēni”. Ezerā ir divas no kūdrainas zemes uzbērtas salas. Vēl tagad pie ezera redzama aka, no kuras sākās ūdensvads, kas kādreiz deva ūdeni Skrīveru muižas pils virtuvei, tualetēm, centrālapkurei. A.Upīts seno ūdensvadu ir aprakstījis romānā „Laikmeta griežos”.