Pamatinformācija

Adrese:

"Strēlnieki", Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Apraksts:

Līdz 15 m augstā un ap 250 m garā Velnalas klints atrodas Gaujas apskalotajā Piķenes kraujas lejasgalā; alas ieeja atrodas 8 m virs Gaujas ūdeņiem. Ala apskatāma tikai no pretējā Gaujas krasta. Apmēram kilometru garās Piķenes kraujas vidusdaļā atrodas t.s. Mazā Velnala — 10,2 m gara ala, kuras nosaukums gan nesakņojas vietējo iedzīvotāju mutvārdu tradīcijā, bet ieviesies jaunākos laikos. Netālu no Mazās Velnalas no klints izplūst Gudrības avotiņš, kurā mātes agrāk mazgājušas saviem bērniem galvas, lai tie kļūtu gudrāki, savukārt pirmo klinti Piķenes kraujā iepretī vecupei sauc par Auna pieri.

Informācija citās tīmekļvietnēs: