Pamatinformācija

Adrese:

"Kolkas Rags", Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275

Apraksts:

Izteiktākais Latvijas piekrastes zemesrags, kur vērojama Baltijas jūras (Dižjūra) un Rīgas jūras līča (Mazjūra) viļņu saskares vieta. Vētru laikā te viens pretotru sitas līdz pat 7metrus augsti viļņi. Rags kā zemūdens sēklis turpinās līdz 5km attālajai Kolkas bākai. To cēla uz mākslīgas salas, ko uzbēra 1872. – 1875.g. Kad sala nosēdās, 1883.g. uz tās uzcēla tagadējo – 21m augsto bākas torni (izgatavots Sanktpēterburgā), kas sāka darboties 1884.g. 1.jūlijā. Mūsdienās uz salas atrodas bākas uzrauga ēka un vairākas saimniecības ēkas, kā arī iespaidīgs miglas zvans. Kolkasragā uzstādīts tēlnieka Ģ.Burvja piemineklis “Jūras paņemtajiem”. Apskatāms koka kuģa vraks (domājams, - no 19.gs.), akmens – Eiropas sirds (Kr.Valdemārs šo vietu uzskatīja par Eiropas centru). Kr.Valdemāram veltītie informācijas stendi un kādreizējā PSRS armijas krasta apsardzes spēku bāze, ko Latvijas robežsardze izmanto mūsdienās. Migrāciju laikā Kolkasrags ir Ziemeļeiropas mērogā nozīmīga caurceļojošo gājputnu koncentrēšanās un atpūtas vieta. Kolkasragā izveidots apmeklētāju centrs un vasaras kafejnīca. Neparastas ir vētru izskalotās priedes liedagā ! Kolkasraga apkārtnē zem ūdens atrodas Baltijas jūras lielākā kuģu kapsēta. Peldētājiem šī ir bīstama vieta nepastāvīgo straumju un kustīgo smilšu dēļ ! Kolkasraga galā apskatāmas Vecās bākas drupas - 18.gs. celtā dienvidu torņa (ziemeļu torni noskaloja 19.gs. otrajā pusē) atliekas.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
29149105 @
Informācija citās tīmekļvietnēs: