Kolkas raga priežu taka

Pamatinformācija

Adrese:

"Kolkas Rags", Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275

Apraksts:

Kolkas priežu dabas taka atrodas Baltijas jūras krastā pie Kolkasraga. Dabas takā var iepazīties ar kāpu pārmaiņām laika gaitā. Šeit redzamas vecākās mežainās kāpas. Jūras klātbūtnes un nabadzīgo augšanas apstākļu dēļ izveidojušies īpatnēji, tikai jūra piekrastei raksturīgi sausie priežu meži, kuros sastopama Eiropā reta augu suga – smiltāju neļķe Dianthus arenarius. Vecās priedes un kritalas ir dzīves vieta daudzām retām ķērpju un kukaiņu sugām. Cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā piekrastes meži bieži tika izcirsti un tajos nereti plosījās ugunsgrēki. Tā rezultātā veidojās ceļojošās smiltis, kas apraka palikušos kokus un atsevišķās vietās apdraudēja saimniecības. Vecākās mežainās kāpās vēl aug simtgadīgas, līdz pat diviem metriem dziļi smiltīs ieputinātas priedes. Taka atrodas aptuveni 1 km no Kolkasraga, kas ir putnu atpūtas un barošanās vieta pavasara un rudens migrāciju laikā.

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
63286000 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Kolkas priežu dabas taka